Οδηγος Εφαρμογης του Πρωτοκολλου Διερευνησης, Διαγνωσης και Διαχειρισης ΚαΠα-Π για Επαγγελματιες

Ο Οδηγός Εφαρμογής του Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης ΚαΠα-Π για Επαγγελματίες θα αποτελέσει το κύριο έγγραφο αναφοράς κατά τη διάρκεια της εκπάιδευσης των επαγγελματιών στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν 400 επαγγελματίες και από τις 13 περιφέρειες.Ο οδηγός θα περιλαμβάνει της βήμα προς βήμα οδηγίες των επαγγελματιών αναφορικά με την ΚαΠα-Π βάσει του πρωτοκόλλου.

 

  Ο Οδηγός Εφαρμογής του Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης ΚαΠα-Π για Επαγγελματίες είναι υπό κατασκευή.