Στο Ευρετήριο θα βρείτε στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμίες, ταχυδρομικές διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τηλέφωνα επικοινωνίας ή/και fax) για οργανισμούς και υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση περιπτώσεων Κακοποίησης Παραμέλησης Παιδιών πανελλαδικά, ανά Περιφέρεια και ανά τύπο υπηρεσίας (πχ Πρόνοιας, Ψυχικής Υγείας κλπ).

Pages